ỐNG MỀM NỐI SPRINKLER

Menu

Menu

minhphatholding@gmail.com 0981388578
ỐNG MỀM NỐI SPRINKLER

  Thuộc TNT Viet Nam
  Thuộc nhóm
  Mức lương 1000
  Nơi làm việc OTT3, KĐT Handiresco, Pham Van Dong Street, Bac Tu Liem District, Hanoi
  Lượt xem 1118

  Địa chỉ: OTT3, KĐT Handiresco, Pham Van Dong Street, Bac Tu Liem District, Hanoi
  Điện thoại: 02422625656
  Fax:
  Email: vietnamtnt@gmail.com
  Website: http://genie-systems.com.vn

  1
  icon_zalod
  images